Què Fem

A PROGAT portem ja fets més de 200 projecte i algunes ajudes i col.laboracions a Sabadell i altres municipis, entre les quals hem esterilitzat ja uns 2000 gats i gates.

Alguns projectes són petits de 3-4 gats en algun pati interior o illa de cases, altres abarquen fins a 30 gats/es que viuen en zones de les nostres ciutats com ara solars, places, jardins...

Lamentablement no podem fer gaire publicitat d’on es troben les colònies de PROGAT SBD ja que ens hem trobat que la gent ens ha abandonat gats que no volien i això fa descontrolar la població de gats de la colònia que ja estan esterilitzats.

COM ENS FINANCIEM?

Actualment PROGAT SBD compta amb més de 100 socis, que paguen quotes diferents cada 6 mesos. A més comptem amb la col.laboració d'un gran nombre de clíniques veterinàries de Sabadell que col.laboren amb nosaltres i que ens fan uns preus especials per ajudar-nos a subvencionar els projectes.

L'època abans del Nadal venem números de la Rifa de Nadal, dels quals, el petit donatiu que s'hi descompta queda per a la nostra associació. Es poden adquirir números a les clíniques col.laboradores i dels socis i voluntaris que s'ofereixen a vendre'n.

En alguns projectes les persones directament afectades s'encarreguen de recollir fons entre els veïns i de fer aportacions per tal de fer possible que el projecte es pugui fer, ja que sempre tenim més projectes que no fons per a realitzar-los. Ens agradaria poder acceptar tots els projectes, ja que si no s'esterilitzen les colònies en el moment que es detecta el problema, més endavant el nombre de gats es multiplica i fa més difícil l'actuació. Malhauradament els fons i la manca de més voluntaris fa que no arribem a tot.

L'Ajuntament de Sabadell, amb qui treballem en conveni i col.laborem quan reben alguna queixa o denúncia referent al tema de gats en el nostre municipi, ens fa una aportació anual més altres aportacions al llarg de l’any per material o projectes i actuacions concretes. Progat Sbd té un conveni amb l'Ajuntament de Castellar del Vallès, de qui rebem una subvenció per la nostra actuació al municipi. També rebem una subvenció per part de la Generalitat de Catalunya.

Tot i així els fons no són mai suficients per a cobrir la gran demanda que tenim d'actuacions i projectes: Fes-te Soci!

PER QUÈ L'ESTERILITZACIÓ?

Els beneficis que aporta l'esterilització són els següents:

• Principalment serveix per a controlar la natalitat i així evitar que les poblacions de gats creixin d'una forma excessiva i incontrolada.

• A més l'esterilització aporta l'avantatge que les olors, baralles i crits propis de les èpoques de zel queden reduïts i eliminats i així deixen de molestar els veïns.

• Els gats poden quedar-se al lloc on es trobaven i no han de ser engabiats de per vida o retirats i eliminats com s'ha anat fent en el passat, permetent així que es crei un consens entre les persones que volen els gats i les que els molesten i al mateix temps no deixant un espai buit a la colònia que seria ràpidament ocupat per nous gats o ratolins! I aquests ja no estarien controlats ni esterilitzats.