Comportament        Origen        Salut

La millor dieta per a un gat

A l'igual que l'alimentació canina, hi ha tres tipus de menjar felí: sec, semisec i humit.

Sigui quin sigui el tipus d'aliment escollit, ha d'acompanyar el gat en els seus primers mesos de vida, un cop passada l'època de lactància.

Si s'acostuma al menjar humit (terrines i llaunes) i després volem donar-li sec, serà una tasca casi impossible, ja que un cop hagi tastat un aliment ja no en voldrà d'altre. D'aquí prové el gran perill de donar-li menjar del nostre com pollastre, peix...

El gat és un dels animals més delicats a l'hora de menjar, doncs mai menja un gram d'aliment si l'acabem de treure fred de la nevera o està massa calent. Per satisfer-lo el menjar ha d'estar a temperatura ambient. Ni molt fred, ni massa calent.

És aconsellable que el recipient on li posem el menjar no sigui de plàstic ja que no els agrada per que acumula olors, menjar i fins i tot sabó. En canvi els que estan fets amb acer inoxidable o ceràmica son adequats i com més profunds millor.

L'espècie felina no és gaire bevedora d'aigua perquè solen satisfer les seves necessitats d'hidratació a través del menjar. A més cal recordar que no els hi agrada tenir el recipient d'aigua a prop del menjar; ells prefereixen les gotes d'aigua que cauen de l'aixeta del bany o la cuina.

La dieta del felí és per descomptat carnívora i ha d'estar composta d'un 45% de proteïnes i entre un 10 i 30% de greixos, en el cas dels adults.

Els cadells necessiten un 50% de proteïnes i entre el 17 i 35% de greixos.

És un error administrar una dieta canina a un felí.

La vacunació del gat

L'espècie felina és molt susceptible a patir infeccions que poden ser evitades amb una vacunació. Hi ha infinitat de virus que poden provocar malalties de consideració.

La vacunació que rep un gat que viu només a casa és molt diferent a la que rep el gat que també surt al carrer.

L'objectiu principal d'un procés de vacunació és la protecció del gat davant una determinada malaltia, és a dir, que el gat no es contagiï d'aquesta malaltia en el cas de que es vegi exposat o tingui contacte amb el virus que la produeix.

Un altre aspecte a tenir en compte sobre la vacunació és que és una tasca que ha de realitzar un veterinari. Vacunar no consisteix només en posar una injecció ja que implica un examen físic complert del gat, la valoració del seu estat sanitari i d'una sèrie de variables molt importants:

L'edat.
La presència d'altres malalties concurrents.
La presència de paràsits intestinals.
L'estat de gestació en el cas de les femelles.

En l'actualitat els gats es poden vacunar de les següents malalties:

Rinotraqueitis (Herpesvirus tipus I)
Coriza Felina (Calicivirus)
Panleucopenia felina (Parvovirus)
Leucemia Felina (Retrovirus)
Peritonitis infecciosa felina (Coronavirus)
Chlamydiasis
Ràbia